Kryesia e Gruas e lagjes Kala, Elbasan fillimi i viteve 1970