Në këtë foto është grupi i vallëtareve të koperativës bujqësore të fshatit Shushicë. Fotoja i përket vitit 1969 dhe ka qenë e botuar në gazetën “Shkumbini”, të po këtij viti.

Vallëtaret e koperativës bujqësore të fshatit Shushicë