Mësuesi i gjuhës shqipe dhe fotografi i mirënjohur Foti Papajani, 1942