Fletëpalosje e një koncerti të "Bandës Afërdita", vitet 1980