Festimi i 28 Nëntorit të vitit 1938, nga Shoqëria Vëllazërore e shqiptarëve në Lion