Fakulteti i Mjekësisë në Camerino të Italisë, 1942