Engjëll Dakli (1955), Arkivi Digjital Elbasan

Engjëll Dakli (1955)

U lind më 15 mars 1955 në Elbasan

1973 – 1978 ndjek Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në UT.

1977 – 1981 inxhinier në Kombinatin Metalurgjik “Çeliku i Partisë”.

1981 (shtator) – 1990 (dhjetor) inxhinier në Institutin e Kërkimeve Metalurgjike.

1991 (janar) – 1992 (gusht) drejtor në Institutin e Kërkimeve Metalurgjike.

1981 e në vazhdim pedagog i jashtëm në departamentin termoenergjitik të UPT.

1992 – 1997 deputet i PD.

1993 (janar) – 1995 (dhjetor)  kryetar i delegacionit kuvendor shqiptar në asamblenë parlamentare të Detit të Zi.

1994 – 1996 ministër i punës dhe përkrahjes sociale dhe ish të përndjekurve politikë.

1996 – 2000 kryetar i Bashkisë Elbasan.

2000 – 2007 anëtar i Këshillit Bashkiak të Elbasanit, përfaqësues i PD.

2001 (mars) – 2003 (tetor) këshilltar i projektit të korridorit paneuropian 8.

2003 – 2008 mbikëqyrës në Institutin e Kërkimeve Urbanistike të USAID

2009 – 2013 specialist në Drejtorinë e Koordinim – Zhvillimit në Qarkun e Elbasanit