Ndërtesa e Institutit “Nana Mretneshë”

Instituti Femëror “Nana Mretneshë” u themelua në vitin 1933 në Tiranë, si një shkollë  femërore me program të gjërë me qëllim edukimin dhe paisjen me kulturë  atdhetare e morale të vajzave shqiptare. Pjesë e këtij Instituti kanë qenë edhe vajzat nga Elbasani. Në listën e mëposhtëme mund të njiheni me emrat e vajzave elbasanase që kanë qenë pjesë e Institutit në vitin shkollor 1936 – 1937. Emrat janë të ndarë sipas klasave.

Klasa I-b

 1. Gjenovefa Deliana
 2. Makbule Boholli

Klasa II-b

 1. Aleksandra Shuteriqi
 2. Persefoni Todri
 3. Praksithe Mullisi

Klasa IV-b

 1. Margarita Popa

Klasa V-a

 1. Afërdita Doraci
 2. Marie Josifi
 3. Mirka Papajani

Klasa V-b

 1. Donika Josifi
 2. Katina Josifi
 3. Vjollca Xhufka

Klasa VI-b

 1. Meropi Popa

Klasa VII

 1. Persefoni Monçi

Klasa VIII

 1. Margarita Nosi

  Kandidatet e pjekurisë në vitin shkollor 1936 -1937, midis të cilave është edhe vajza nga Elbasani Margarita Nosi.