Ekipi në udhëtim për në Gjinar, 24. 09. 1945, për dhënien e dramës "Bujku dhe Beu",