Ekipi i "LABINOTIT" në Murin e Madh Kinez, Qershor 1971