Dy nipat dhe mbesa e Kristoforidhit nga e bija me familjarët e tyre kujtojnë stërgjyshin pranë varrit të tij, Arkivi Digjital Elbasan