Dr. Nusret Kokobobo, i pari mjek pediatër në Elbasan