Dr. Emil Mborja me një pacient në dhomën e vizitave, para aparatit të EKG me oshiloskop, në poliklinikën e vjetër, Elbasan 1962