Dr. Ali Deliallisi dhe Dr. Niko Papajani, Elbasan 1970