Në numrin e tretë të revistës ALBANON, në shkrimin e osmanologut Ermal Nurja mbi Vjetarët e Manastirit do te gjeni të dhënat mbi administratën e Elbasanit ne gjysmën e dytë të shekullit të 19. Në këto vjetarë ermat e nënpunësve myslimanë janë përmandur pa mbiemrat e tyre. Për të patur një tablo sa më të qartë po hedhim listën e dosjeve të nënpunësve  nga Treguesi i Stambollit për Elbasanin.

Na kontaktoni nëse jeni të interesuar për tërheqjen dhe përkthimin e një dosje të caktuar.