Doktoreshë Rea Papjani dhe kryemami Sofi Tollumi, foto e padatuar