Naftali Andoni me bashkëshortin Dervish Duma, Londër 28 Nëndor 1937