Diktatori Benito Mussolini ne Krastë të Elbasanit, Prill 1941