Dëshmi e pushkatimit të Xhafë Mirakut, lëshuar në Shtator 1993