Dëshmi e dënimit me pushkatim dhe konfiskimit të pasurisë së Xhaferr Mirakut, 1947