Në kongresin e Elbasanit morën pjesë 35 delegatë nga e gjithë Shqipëria. Tetë nga delegatët ishin nga qyteti i Elbasanit.

 1. Dervish Bej Biçaku

Klubi “Vëllazëria” ( Elbasan)

 1. Simon Shuteriqi 

Shoqëria “Afërdita” (Elbasan)

 1. Dhimitraq Buda

Klubi “Bashkimi” (Elbasan)

 1. Emin Haxhiademi

Klubi “Bashkimi” (Elbasan)

 1. Qamil Haxhifeza

Klubi “Vëllazëria” (Elbasan)

 1. Josif Haxhi Mima

Shoqëria “Afërdita” (Elbasan)

 1. Ahmet Dakli

Klubi “Bashkimi” (Strugë)

 1. Qemal Karaosmani 

Klubi “Bashkimi” (Berat)

 1. Dervish Bej Elbasani

(Qyprili-Maqedonia e Veriut)

 1. Mithat Frashëri

Klubi “Vëllazëria” (Filat) – Klubi “Bashkimi” (Selanik) – Klubi “Bashkimi” (Shkup) – Klubi “Bashkimi” (Janinë) – Klubi “Bashkimi” (Jenije-Vardar) – Klubi “Bashkimi” (Karaferia) – Klubi “Bashkimi” (Frashër)

 1. Gjergj Qiriazi

Klubi “Bashkimi” (Manastir) – (Dibër)

 1. Hafëz Ibrahimi Dalliu 

Klubi “Bashkimi” (Tiranë)

 1. Nikoll Kaçorri

(Delegat i Durrësit)

 1. Refik Toptani

Klubi “Bashkimi” (Tiranë)

 Sevasti Qiriazi 

Misioni Amerikan (Korçë)

 1. Grigor Cilka

Misioni Amerikan (Korçë)

 1. Kristo Dako 

Misioni Amerikan (Tiranë)

 1. Idhomenë Kosturi 

Klubi “Dituria” (Korçë)

 1. Orhan Pojani 

Klubi “Dituria” (Korçë)

 1. Thoma Papapano 

Klubi “Drita” (Gjirokastër)

 1. Kahreman Vrioni

Klubi “Bashkimi” (Berat)

 1. Osman Efendi Joraja

Klubi “Bashkimi” (Selanik) – Klubi “Vëllazëria” (Filat) – Klubi “Bashkimi” (Karaferia)

 1. Abdurrahim Efendi Kavaja

Shoqëria “Vëllazëria” (Kozan)

 1. Hamdi Ohri

Klubi “Bashkimi” (Ohër)

 1. Irfan Ohri

Klubi “Bashkimi” (Ohër)

 1. Haxhi Bajrami

Shoqata “Bashkimi” (Përmet) – Klubi “Bashkimi” (Leskovik)

 1. Teki Bej Reshiti

Shoqata “Bashkimi” (Përmet) – Klubi “Bashkimi” (Leskovik)

 1. Abdullah Komprecka

Klubi “Pellazgu” (Skrapar)

 1. Andrea Ikonomi

Klubi “Drita” (Gjirokastër)

 1. Selman Blloshmi

Klubi “Bashkimi” (Starovë)

 1. Sulejman Efendi Leka

Klubi “Bashkimi” (Starovë)

 1. Sabri Efendi Beu

Klubi “Bashkimi” (Peqin)

 1. Telha Bej

Klubi “Bashkimi” (Gramsh)

 1. Jahja Efendi

(Durrës)

 1. Mihal Savo

(Durrës)

1909, Delegatë te Kongresit Kombëtar të Elbasanit