Dekreti i shtetëzimit të hotel "Modern", me pronar Xhavit bej Biçakun, 1947