Dekreti i emërimit të Ahmed Daklit si Kryetar Bashkie i Elbasanit, 2/3/1937