Dekret emërimi lëshuar nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë , viti 1923