Dokument i prefekturës mbi një deklaratë të Ahmet Daklit, pëmes së cilës deklaron se do të botojë gazetën "Ura e Shkumbinit", 1923, Arkivi Digjital Elbasan