Gra në çezmën e vjetër në Manastirin e Shijonit, Në të djathtë nje grua myslimane që merr pjesë në festën otodokse.