Certifikatë pronësie e Familjes Biba, Elbasan 1922