Çertifikatë mirënjohje nga Tetova për arsimtarët Jonuz Balla dhe Vejsel Shaqiri , 1997