Ceremonia e hapjes së një shkolle për mësues në osmanisht, Elbasan me 1 Qershor 1912
Faqe nga shtypi i në osmanisht, 1912