Burra elbasanas në festën e Ditës së Verës, Elbasan, Mars 1936