Arsimtarë dhe nxënës të shkollës "Normale" në vitet '30