Elbasan, Apostol Monçi dhe Fot Papajani 1912

Elbasan, Apostol Monçi dhe Fot Papajani 1912