Angjelina Floqi (Mitko) nga fisi i Thimi Mitkos, Nëna e Thanas Floqit, 1880