Anëtarë t'Klubit Shqypëtar me djehntë që i dërgunë per Elbassan në Mësojtoren Normale