Anëtarët e shoqatës së gjuetarëve, përballë fshatit Labinot Fushë, 1986