Aleksandër Xhuvani (1880 – 1961), Arkivi Digjital Elbasan

Aleksandër Xhuvani (1880 – 1961)

U lind në 14 mars 1880 në Elbasan.
Mbaroi në greqisht gjimnazin e Çitolit në Maqedoni. Nga 1902 – 1906 ndjek Fakultetin Filologjik të Athinës.

Karriera profesionale dhe politike :
1906 – 1909   Mësues në kolegjin Shën Dhimitëer Koronanë Itali
1910 – 1911     Redaktor i gazetës “Shkreptima”
1911 – 1912     Sekretar i shoqërisë “Vëllazëria” në Aleksandri të Egjiptit.
1909,        Drejtor i “Normales”
1913 – 1914,      Drejtor i “Normales”
1917 – 1920   Drejtor i “Normales”
1920, 1922, 1924      Kryetar i kongreseve të arsimit.
1921      Ministër i Arsimit
1921 –   1922 Sekretar i Përgjisthshëm I Ministrisë së Arsimit
1922 –   1929 Drejtor i “Normales”
1923      Bën pjesë në grupin politik “As i pashës, as i Beut”
1930 – 1933   Sekretar i Përgjisthshëm I Ministrisë së Arsimit
1933 – 1938   Drejtor i “Normales”
1938 – 1940   Anëtar i komisionit teknik në Ministrinë e Arsimit
1940 – 1944   Anëtar i Institutit Mbretnor të Studimeve Shqiptare
1945 – 1947   I punësuar në Ministrinë e Arsimit
1943 – 1953   Drejtues i seksionit të gjuhës dhe letërsisë në Institutin e Shkencave
1947 – 1957   Anëtar i presidiumit
1949, 1951, 1954, 1956,   Drejtoi udhëzuesit drejtshkrimorë.
1946 – 1961    Deputet
1949 – 1950   Sekretar i Presidiumit të Kuvendit Popullor
1950 – 1961   Nën president i Presisiumit të Kuvendit Popullor
Ndërroi jetë në Tiranë në 22 Nëntor 1961.