Akademiku Rajko Nahtigal dhe publicisti Gjergj Pekmezi