Adelina Kosturi me nje shoqe te saj, Llixha, Elbasan 1936