Abdulla Delimeta (1906 - 1944) në makinën e zhveshjes së orizit, pronë e vëllezërve Delimeta, Elbasan 20 Qershor 1930