Panoramë e territorit në zonën e Krastës me malet me borë në sfond, Prill 1941, Arkivi Digjital Elbasan