Gomarë të përdorur nga ushtria italiane gjatë ndërtimit të Spitalit të Krastës, Mars 1941