Elbasan 1916. Ushtria austro-hungareze tek porta e kalasë.