Dëftesë e vitit 1929, Elbasan, Arkivi Digjital Elbasan

Dëftesë e vitit 1929, Elbasan, Arkivi Digjital Elbasan