1946, Fshati Gurabardh. Çunat e Lagjes Kala, që do të shkonin ushtarë në Pogradec.