1924, fëmijët e Aqif Pashë Biçakçiut, Nigjari dhe Ibrahimi i vëllai, student në Austri.