Vaska e parë në Elbasan, sjellë nga Kryqi i Kuq Amerikan, 1920