TERZINJTË

Mjeshtëria e terzinjve përfshinte punimin e jelekëve, xhamadanëve, mitanave, kaporanave, xhybeve, dollomave, anterive e tjerë të bëra me copa të kushtueshme, zbukuruar me ornamente thurur me gjajtana e tel...

Read More

ZILEXHINJTË

Një zeje e vjetër dhe e përhapur që ka lidhje me blegtorinë. Si lëndë e parë përdorej llamarina e hollë, bakri dhe bronxi. Veglat e punës ishin kudhra, lloje...

Read More
  • 1
  • 2