PUNIMI I BALTËS

SHTAMAXHINJTË   Shtamaxhinjtë ishin vendosur gjatë rrugës nga ”Tri urat” e deri tek xhamia e Agait. Prapa dyqanit shtamaxhiu në fushë të hapur, kishte furrën që piqte prodhimet si:...

Read More

TEZGJAHU (VEGLA)

Si për endjen e pëlhurave të mëndafshta, ashtu dhe atyre prej pambuku, në Elbasan është përdorur tezgjahu horizontal i njohur me emrin “vegjë”. Fazen më të zhvilluar të kësaj...

Read More

TERZINJTË

Mjeshtëria e terzinjve përfshinte punimin e jelekëve, xhamadanëve, mitanave, kaporanave, xhybeve, dollomave, anterive e tjerë të bëra me copa të kushtueshme, zbukuruar me ornamente thurur me gjajtana e tel...

Read More

ZILEXHINJTË

Një zeje e vjetër dhe e përhapur që ka lidhje me blegtorinë. Si lëndë e parë përdorej llamarina e hollë, bakri dhe bronxi. Veglat e punës ishin kudhra, lloje...

Read More