Adem Jahja, 5 Janar 1981

Shkolla %22Naim Frashëri%22