Fajka dhe Ibrahim Velencia të sapo martuar, Elbasan me 27 Shtator 1945